Katar İle Türkiye Vizeleri Kaldırdı.

Her bir Taraf Devletin, geçerli umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları, ilk giriş tarihinden itibaren her yüz seksen (180) günlük süre içerisinde doksan (90) günü aşmayan bir süre için, diğer Taraf Devletinin ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, çıkmak ve diğer Taraf Devletinin ülkesinde geçici olarak kalmak için vize alma yükümlülüğünden muaftır.